Đối tác

Đối tác của Med-Aid hiện nay là các hãng danh tiếng trên thế giới như Prowess, Siemens, BAB …

Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Trang