BAB

Berkeley Advanced Biomaterials

 

Berkeley Advanced Biomaterials

Berkeley Advanced Biomaterials, Inc. (BAB) được thành lập vào năm 1996 để phát triển vật liệu sinh học và các thiết bị hỗ trợ hồi phục xương. BAB đang tích cực phát triển các ứng dụng mới cho Vật liệu sinh học với trọng tâm trong các lĩnh vực chỉnh hình, cột sống, nha khoa, và chấn thương thể thao.