Elekta

Thành lập năm 1972 tại Stockholm, Thụy Điển, Elekta là công ty cung cấp các thiết bị Ung Thư  tiếng tăm trên thế giới, luôn đi tiên phong  công nghệ điều trị IMRT và IGRT, kỹ thuật xạ phẫu SRS, SRT, và hệ thống quản lý thông tin xạ trị. ELEKTA đã phát minh và phát triển máy Gamma Knife hơn 60 năm nay, từ đó làm nền tảng phát triển các máy gia tốc.  Công nghệ tiên tiến của ELEKTA cho xạ trị, xạ phẫu và xạ trị áp sát bao gồm lập kế hoạch liều và hệ thống phần mềm, được sử dụng trong hơn  6.000 bệnh viện trên toàn thế giới để cải thiện, kéo dài thời gian và cứu sống gần với một triệu bệnh nhân mỗi năm.
Elekta có khoảng 3.300 nhân viên trên toàn cầu và được niêm yết trên Sàn Chứng Khoán Bắc Âu với mã EKTab.

Website: http://www.elekta.com