Dịch vụ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

Med-aid hợp tác với các hãng lớn trên thế giới để cung cấp các dịch vụ về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Các dịch vụ bao gồm:

  • Đăng kí nghiên cứu và hoàn thành sản phẩm từ bước 1-4
  • Nghiên cứu tính khả thi và lựa chọn bệnh viện
  • Quản lý dự án, giám sát nghiên cứu lâm sàng
  • An toàn thuốc và cảnh giác dược

Med-Aid đảm bảo chất lượng các nghiên cứu: khoa học, chính xác và an toàn