Kiểm định máy gia tốc hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm

Đảm  bảo máy gia tốc phát liều đúng theo quy định. Việc kiểm định được thực hiện theo tiêu chuẩn Mỹ: AAPM TG142

Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, máy gia tốc cần được kiểm định hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đảm máy máy hoạt động đúng theo tiêu chuẩn đặt ra.

Trên đây là các ví du về các tài liệu về Quy trình kiểm định máy gia tốc được Med-Aid xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Hoa Kỳ và đang được sử dụng bởi đội ngũ Vật Lý giàu kinh nghiệm.