MED-AID

Thông tin giới thiệu về công ty

Vì sao chọn chúng tôi

  • Cung cấp các thiết bị chẩn đoán và điều trị ung thư
  • Tư vấn lập kế hoạch tổng thể dự án
  • Tư vấn lựa chọn hệ thống xạ trị phù hợp
  • Hỗ trợ dịch vụ vật lý theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Đào tạo bác sỹ, kỹ sư vật lý, kỹ thuật viên bệnh viện

Mô hình hoạt động

 

 

Thành tựu

Med-Aid cung cấp các thiết bị chẩn đoán và điều trị ung thư, phần mềm lập kế hoạch (TPS) và quản lý thông tin bệnh nhân và giám sát quá trinh xạ trị (OIS|R&V) từ năm 2000 đến 2021.

Trang