Máy gia tốc và xạ trị ung thư - Elekta Oncology

Elekta oncology cung cấp các giải pháp đột phá về lâm sàng cho xạ trị như máy gia tốc tuyến tính, hệ thống hình ảnh tích hợp, các giải pháp lâm sàng cho định vị và cố định bệnh nhân. Elekta là nhà cung cấp hàng đầu về xạ trị hướng dẫn ảnh ( IGRT) và là đơn vị tiên phong trong  xạ trị điều biến thể tích (VMAT)

Website: http://www.elekta.com/healthcare-professionals/products/elekta-oncology.html

Infinity

Infinity Elekta

Infinity là máy gia tốc kỹ thuật số tích hợp kỹ thuật điều trị VMAT. Hệ thống này cung cấp kỹ thuật IMRT dưới dạng đơn cung và đa cung, đưa liều phóng xạ đến khối u chính xác hơn và bảo vệ tốt các tế bào lành.

Precise

Dòng máy gia tốc đa mức năng lượng bao gồm photon (x-quang) và electron.
Điều trị nhiều hơn các bệnh lý ung thư cho nhiều cơ quan trên cơ thể.
Ứng dụng được các kĩ thuật điều trị tiên tiến như IMRT ( xạ trị điều biến liều)**.

Synergy

Dòng máy gia tốc đa mức năng lượng bao gồm photon (x-quang) và electron.
Điều trị nhiều hơn các bệnh lý ung thư cho nhiều cơ quan trên cơ thể.
Tích hợp kĩ thuật kV IGRT và các kĩ thuật ảnh 3D & 4D cho điều trị chính xác hơn. ( Các dòng máy từ Precise trở lên có thể nâng cấp lên công nghệ điều trị VMAT (xạ trị điều biến thể tích)**).

Axesse

Máy gia tốc cao cấp đa mức năng lượng của Elekta, điều trị các bệnh ung thư thông thường và các bệnh lý ung thư đặc biệt, thực hiện xạ phẫu và các kỹ thuật SRS, SRT.

Synergy Platform

Dòng máy gia tốc đa mức năng lượng bao gồm photon (x-quang) và electron
Điều trị nhiều hơn các bệnh lý ung thư cho nhiều cơ quan trên cơ thể.
Ứng dụng tích hợp kĩ thuật MV IGRT (xạ trị hướng dẫn ảnh)**.

Trang