Máy xạ phẫu - Elekta Neuroscience

Elekta Neuromag là hệ thống tiên tiến nhất cho từ não đồ. Hệ thống tạo bản đồ hoạt động thần kinh theo thời gian thực thông qua việc đo lường không xâm lấn và độ phân giải từ trường cao của não được tạo ra bởi các tế bào não.

Website: http://www.elekta.com/healthcare-professionals/products/elekta-neuroscience.html

Elekta Neuromag

Elekta Neuromag là hệ thống tiên tiến nhất cho từ não đồ.

Hệ thống tạo bản đồ hoạt động thần kinh theo thời gian thực  thông qua việc đo lường không xâm lấn và độ phân giải từ trường cao của não được tạo ra bởi các tế bào não.

Hệ thống Leksell Stereotatic

Hệ thống Leksell Stereotatic là hệ thống xạ phẫu thần kinh đích tiên tiến nhất trên thế giới.

Mức độ chính xác cao, dễ dàng điều chỉnh và linh hoạt cung cấp cho các bác sỹ một hệ thống phẫu thuật thần kinh chức năng tối ưu.

Extend

Với Extend™, Xạ phẫu Gamma Knife với phương pháp điều trị phân liều cung cấp cho các nhà thần kinh học và chuyên gia ung thư xạ trị các khả năng điều trị mới cho bệnh nhân

Leksell Gamma Knife

Sản phẩm mới nhất, Leksell Gamma Knife® Perfexion™, là một hệ thống tích hợp đầy đủ và tự động cho phép điều trị công nghệ tiên tiến cao với độ an toàn và thỏai mái cao nhất.