Xạ trị áp sát ( HDR) - Elekta Brachytherapy

Hệ thống xạ trị áp sát dẫn đầu trên thế giới về việc điều trị ung thư cùng với sự trợ giúp của xạ trị trong. Xạ trị áp sát cho phép xạ trị với liều hiệu quả và mức độ chính xác cực cao trực tiếp tới các khối u. Điều đó giúp điều trị chính xác, thời gian điều trị ngắn và hiệu quả.

Website: http://www.elekta.com/healthcare-professionals/products/elekta-brachytherapy.html

Flexitron

Bằng bộ điều khiển nguồn phụ trợ, Flexitron cung cấp các công nghệ xạ trị áp sát tiên tiến trong tương lai.
Điều trị ung thư phù hợp với nhiều loại ung thư hơn, giúp nâng cao chất lượng và độ an toàn trong quá trình điều trị.

MicroSelectron

Thiết bị tải hàng với số kênh đa dạng, 6 kênh 18 kênh 30 kênh .
Phù hợp điều trị các bệnh ung thư giai đoạn đầu.