Máy chụp cắt lớp vi tính CT

CT Somatom Deinition

Chụp cắt lớp với số lát từ 64 trở lên. Tạo ảnh nhanh chóng, với độ phân giải cao, thích hợp các ứng dụng phần mềm phù hợp với mục tiêu chẩn đoán.

CT Somatom Emotion

Đây là dòng máy CT phổ biến nhất của Siemens. Chức năng chính là chụp cắt lớp, quan sát các cấu trúc xương và các mô trong cơ thể với độ phân giải cao.

CT Somatom Spirit

Mô phỏng bằng lazer để định vị chính xác vị trí, tư thế và tọa độ khi chụp ảnh Chụp cắt lớp, quan sát các cấu trúc xương và các mô trong cơ thể với độ phân giải cao.