Máy xạ hình SPECT, SPECT CT

Chụp cắt lớp bằng bức xạ photon, hiển thị hình ảnh không gian ba chiều giúp đánh giá chức năng các bộ phận trong cơ thể, chuyển hóa tế bào, phát hiện thay đổi bệnh học ở mức độ phân tử.

Symbia

Quan sát các cấu trúc của cơ thể, phát hiện các tổ chức bất thường trong cơ thể từ giai đoạn đầu ở cấp độ phân tử
(rất nhỏ trong giai đoạn trao đổi chất).

Symbia ecam

Quan sát các cấu trúc của cơ thể, phát hiện các tổ chức bất thường trong cơ thể từ giai đoạn đầu ở cấp độ phân tử (rất nhỏ trong giai đoạn trao đổi chất).