PET/CT

Chụp cắt lớp bằng bức xạ positon kết hợp cắt lớp vi tính giúp tìm kiếm các vị trí ung thư di căn, vị trí ung thư nguyên phát, sự tái phát và di căn ung thư giúp bác sỹ tiên lượng phương pháp điều trị hiệu quả hơn và đưa phác đồ điều trị bệnh lý cho bệnh nhân.

Biograph16-TP

Quan sát các cấu trúc của cơ thể, phát hiện các tổ chức bất thường trong cơ thể từ giai đoạn đầu ở cấp độ phân tử (rất nhỏ trong giai đoạn trao đổi chất) với độ phân giải và độ chính xác rất cao.

True mCT

Quan sát các cấu trúc của cơ thể, phát hiện các tổ chức bất thường trong cơ thể từ giai đoạn đầu ở cấp độ phân tử (rất nhỏ trong giai đoạn trao đổi chất).