Máy cộng hưởng từ MRI

MR 3T (Magnetom Skyra, Magnetom Verio và Magnetom Spectra)

Quan sát các mô mềm tốt hơn  với độ phân giải cao hơn so với 1,5T.

MR 1,5 T (Magnetom Essenza, Avanto)

Máy cộng hưởng từ MRI

Là kỹ thuật chuẩn đoán y khoa tạo ra hình ảnh giải phẫu của cơ thể nhờ sử dụng từ trường và sóng radio. Phương pháp này không sử dụng tia X và an toàn cho bệnh nhân.