Tuyển dụng

Tuyển dụng Lập trình viên C++

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư

Số lượng: 3
Ngày đăng: Thứ sáu, Tháng 1 22, 2021 - 09:24
Tuyển dụng Trưởng nhóm phát triển Phần mềm

Hiện nay Med - Aid đang cần tuyển dụng 01 Trưởng nhóm Phần mềm (PM) tham gia quản lý, nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư (phần mềm lập kế hoạch điều trị, có thể tham khảo ở: http://www.prowess.com).

Số lượng: 1
Ngày đăng: Thứ ba, Tháng 9 1, 2020 - 16:30
Tuyển dụng Kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm trên Dot NET framework

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư. Ứng viên thành thạo Dot NET framework

Số lượng: 4
Ngày đăng: Thứ tư, Tháng 2 19, 2020 - 10:43
Tuyển dụng Kỹ sư kiểm thử phần mềm (QA)

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư.

Số lượng: 3
Ngày đăng: Thứ tư, Tháng 2 19, 2020 - 10:01
Kỹ sư nghiên cứu và phát triển phần mềm Web frontend (Angular developer)

Tham gia nghiên cứu, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư. Tuyển ứng viên có kiến thức về Web frontend Angular

Số lượng: 4
Ngày đăng: Thứ tư, Tháng 2 19, 2020 - 09:05

Trang