Vũ khí ngầm chống ung thư phổi ác tính

Các nhà ung thư học đã xác định được những đột biến gien trong thời gian bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ tiến triển để tìm ra liệu pháp điều trị mới. Vì ung thư phổi tế bào nhỏ rất ác tính và dễ lây lan sang các cụm limpho gần phổi rồi tiến đến gan.

Theo các nhà khoa học ở Viện ung thư  Koch trực thuộc Viện công nghệ Massachusetts và Viện Broad, một số đột biến diễn ra có thể giúp các tế bào ung thư thoát khỏi sự kiểm soát. Họ nghiên cứu những con chuột có thiên hướng ung thư, bị lấy đi 2 gien then chốt kiềm chế khối u-p53 và Rb. Họ đã cô lập DNA các khối u của chuột, rồi so sánh những biến đổi gien diễn ra trong các giai đoạn chớm ung thư và giai đoạn cuối ung thư.

Kết quả cho thấy, ngay từ đầu trong các khối u đã xuất hiện những bản sao bổ sung của gien Mycl 1. Đây chính là gien ung thư giúp cho các tế bào ung thư phớt lờ các tín hiệu ngừng phát triển khối u.

Tiếp đó, các nhà nghiên cứu làm cho các tế bào ung thư bị mất gien Pten (gien Pten đột biến có trong 20% khối u ung thư tế bào nhỏ). Gien Pten chính là gien điều chỉnh đường tín hiệu PI3K và tác động tới một số mặt tăng trưởng tế bào và cơ hội sống sót. Khi không có gien Pten thì con đường tín hiệu cực mạnh. Và các tế bào ung thư sẽ phát triển rất nhanh.

Các bác sĩ chuyên khoa ung thư tuyên bố rằng họ đã có thể theo dõi các hướng di căn ung thư. Sắp tới, họ cố gắng phát hiện xem những đột biến gien nào buộc một số tế bào nhất định hình thành di căn. Ngoài ra, họ cũng quan tâm đến những thay đổi làm cho ung thư kháng thuốc.

Nguồn: 

Theo Medical News Today