Đối tác

Đối tác của Med-Aid hiện nay là các hãng danh tiếng trên thế giới như Prowess, Akesis, Xcision, Best Nomos …

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Bênh viện Đa khoa Thái Nguyên

Bênh viện Đa khoa Thái Nguyên

Trang