Vật lý y học

Kiểm định hệ thống TPS

Kiểm định hệ thống TPS

Thực hiện các phép đo đạc cần thiết theo yêu cầu và kiểm định hệ thống TPS trước khi đưa vào sử dụng theo tiêu chuẩn Mỹ: AAPM TG53

Theo tiêu chuẩn Hòa Kì: Trước khi được đưa vào sử dụng, phần mềm lên kế họach điều trị phải được kiểm định đảm bảo phần mềm tính liệu đúng. Việc này cũng cần được làm khi nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới.

Kiểm định máy gia tốc hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm

Kiểm định máy gia tốc

Đảm  bảo máy gia tốc phát liều đúng theo quy định. Việc kiểm định được thực hiện theo tiêu chuẩn Mỹ: AAPM TG142

Theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, máy gia tốc cần được kiểm định hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đảm máy máy hoạt động đúng theo tiêu chuẩn đặt ra.

định liều kế hoạch điều trị cho từng bệnh nhân

định liều kế hoạch điều trị cho từng bệnh nhân

Đảm bảo liều bệnh nhân nhận được sẽ đúng với liều được mô phỏng trên TPS. Việc kiểm định được thực hiện theo tiêu chuẩn Mỹ: AAPM TG119

Đào tạo

Dao tao

Đào tạo Bác sĩ, Kỹ sư vật lý, kỹ sư điều hành máy tại các trung tâm phù hợp với hệ thống Bệnh viện đã lắp đặt