Sản phẩm dịch vụ

AKESIS

AKESIS là nhà sản xuất hệ thống xạ trị/xạ phẫu thế hệ mới với nhà máy sản xuất đặt tại Hoa Kỳ, được sáng lập và điều hành bởi những chuyên gia đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học phóng xạ. AKESIS tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay của xạ trị/xạ phẫu.

XCISION

XCISION được thành lập vào tháng 11 năm 2006 với tầm nhìn về các giải pháp không gây tổn hại, cụ thể sẽ cho phép xạ trị mở rộng vai trò của nó trong lĩnh vực điều trị ung thư. Trọng tâm của XCISION là ung thư vú, sử dụng phương pháp xạ trị lập thể để phân phối bức xạ tập trung đến một phần thể tích của vú kết hợp với điều trị bảo tồn vú. 

Best Medical

Best Medical được thành lập năm 1977 tại Springfield, Virginia, Hoa Kỳ. Trong hơn 40 năm, Best Medical đã cung cấp các loại hạt xạ trị áp sát, hạt vàng đánh dấu, phụ kiện xạ trị áp sát…trên toàn thế giới.

AI Contour

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để khoanh vùng cơ quan trong Lập kế hoạch xạ trị